en
en
Kontakt

Ambasadorzy Kongresów Polskich wybrani!

W 2011 roku, 17 listopada, Gala Ambsadorów Kongresów Polskich odbyła się w Toruniu, w Dworze Artusa.

Do prestiżowego grona Honorowych Ambasadorów dołączyło 14 nowych osobistości ze świata nauki, które przyczyniają się do organizowania spotkań w Polsce:

 • dr hab. inż. Piotr Augustyniak, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • dr inż. Jacek Janiszewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • dr hab. med. Edward Czerwiński, Collegium Medicum UJ
 • dr hab. Paweł Lula, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab Marian Jaskuła, Wydział Chemii UJ
 • UG dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, Uniwersytet Gdański
 • dr Piotr Kuropatwiński, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Mirosław Patalon, Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Kalinowska – Żeleźnik, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. med. Jacek Antoni Pietrzyk, Collegium Medicum UJ
 • dr inż. Tomasz Schweitzer, Polski Komitet Normalizacyjny
 • zw. dr hab. Piotr Wilczek, Uniwersytet Warszawski , Uczelnia Vistula
 • dr hab. Ludwik Czaja, Uniwersytet Warszawski, Uczelnia Vistula
 • dr nauk ekonomicznych Andrzej Byrt, Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

Tym samym liczba wyróżnionych w prowadzonym od jedenastu lat programie wynosi już 124 osoby.

Uroczystego otwarcia wieczoru dokonał Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia,  Edward Hartwich – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Zbigniew Ostrowski – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski.

Gości przywitali także organizatorzy Gali: Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej – Pani Elżbieta Wąsowicz – Zaborek, która także w imieniu Katarzyny Sobierajskiej – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki pogratulowała nowym Ambasadorom, Piotr Wilczek – Prezes Stowarzyszenia Kongresy i Konferencje w Polsce oraz Prof. Janusz Lipkowski – Przewodniczący Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich.

W tracie Gali Ambasadorów Kongresów Polskich zostały przedstawione działania podejmowane w ramach kampanii promocyjnej dotyczącej m.in. turystyki biznesowej Polskiej Organizacji Turystycznej na rynku niemieckim, brytyjskim i francuskim oraz potencjał konferencyjny Torunia i regionu.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz miasta oraz województwa, a także branży turystycznej oraz świata nauki.

Każdy z Ambasadorów otrzymał certyfikat oraz upominek od miasta i organizatorów, a po oficjalnej części uroczystości wystąpił Pan Bogdan Hołownia z zespołem „Los Angeles Trio”.

W 2012 roku Gala Programu AKP odbędzie się w Poznaniu.

Do góry