en
en

Ambasadorowie Kongresów Polskich w 2016 r.

270x136_gala__1.jpg

22 września do grona Ambasadorów Kongresów Polskich dołączyło 20 nowych, wybitnych osobistości reprezentujących środowisko naukowe. Do tej pory tytuł Ambasadora Kongresów otrzymało ponad 200 osób.

gala22 września do grona Ambasadorów Kongresów Polskich dołączyło 20 nowych, wybitnych osobistości reprezentujących środowisko naukowe. Do tej pory tytuł Ambasadora Kongresów otrzymało ponad 200 osób.

Program Ambasadorów Kongresów realizowany jest wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową - Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce i ma na celu wyróżnienie w sposób szczególny osób, które aktywnie i z wielkim zaangażowaniem pozyskują coraz to nowe kongresy dla Polski. Reprezentując nasz kraj w różnych strukturach międzynarodowych Ambasadorowie Kongresów wykorzystują swoje szerokie i znaczące kontakty do promocji naszego kraju, jego kultury a także zdobyczy naukowych.

Gala podczas, której wybitni naukowcy pozyskujący znaczące wydarzenia dla polskiego przemysłu spotkań otrzymują tytuł Ambasadora Kongresów Polskich odbywa się w największych miastach. Dla miasta gospodarza to wyróżnienie i okazja do pokazania swojego potencjału oraz zdolności organizacyjnych w zakresie przemysłu spotkań. W tym roku miastem goszczącym była Łódź. Wyjątkowe miejsce, jakim jest EC1 zagwarantowało nie tylko organizację na najwyższym poziomie ale również zaskakującą i innowacyjną oprawę.

Ambasadorowie Kongresów Polskich w 2016 r.


1. Wojciech Cetnarski, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
2. Prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta, Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie
3. Dr hab. n. med. Jacek Durmała, Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Katedra i Klinika Rehabilitacji
4. Dr n. med. Piotr Gajewski, redaktor naczelny miesięcznika „Medycyna Praktyczna”
5. Dr n. wet. Jerzy Gawor, Klinika Weterynaryjna Arka, Kraków
6. Prof. dr hab. n. med. Mirosław Andrzej Jarosz, Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra
hab. med. Aleksandra Szczygła
7. Dr hab. inż. Roman Kaszyński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w
Szczecinie
8. Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Sterowania i
Systemów Informatycznych
9. Dr hab. Oskar Kowalewski, Akademia Finansów i Biznesu Vistula
10. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa, Politechnika Warszawska, Instytut Systemów
Elektronicznych
11. Prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w
Warszawie
12. Dr Karol Marciniak, Polska Izba Nasienna
13. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oszkinis, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu
14. Prof. dr hab. inż. Lech Rafalski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
15. Radosław Ratajszczak, ZOO Wrocław Sp. z.o.o
16. Dr hab. Ewa Satalecka, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
17. Prof. dr hab. n. med. Honorata Shaw, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
18. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
19. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Starzyk, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Klinika
Endokrynologii Dzieci i Młodzieży Katedra Pediatrii Wydział Lekarski Instytut Pediatrii
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
20. Piotr Stępniewski, Fundacja Polonia / Instytut Kooperacji

Przemysł spotkań to branża zapewniająca dziś na całym świecie dziesiątki tysięcy miejsc pracy i generujący wielomiliardowe obroty. Jak wynika z przygotowanego przez Poland Convention Bureau w POT raportu „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2016” wkład tego sektora w gospodarkę kraju to 1577,3 mln zł, a łączny wkład w tworzenie miejsc pracy to 30 312 w skali kraju.

Do 2021 roku zaplanowanych jest ponad 150 dużych międzynarodowych konferencji w Polsce, w tym między innymi sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2017 roku w ICE Kraków czy gromadząca blisko 10 tysięcy specjalistów z całego świata Konferencja Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran EWMA, która odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków w 2018 roku. Dzięki staraniom EXPO XXI Warszawa, wspieranym przez Warsaw Convention Bureau, Warszawa znalazła się na „short liście” do organizacji największego kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Transfuzji Krwi (ISBT International Society of Blood Transfusion) w 2019 roku. Jest to niewątpliwie efekt synergii miejskich convention bureaus i Poland Convention Bureau POT oraz środowisk biznesowych i naukowych.

Do góry