en
en

31 marca 2011 - rozpoczyna się I Festiwal Promocji Warmii i Mazur.

Rano, 31 marca 2011 r. rozpocznie  się Festiwal Promocji Warmii i Mazur. To pierwsze tego typu wydarzenie w województwie warmińsko-mazurskim o charakterze konferencyjno-warsztatowym skierowane do kadr odpowiedzialnych za promocję jednostek samorządu terytorialnego regionu.

Głównym celem Festiwalu jest zbudowanie trwałej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami zajmującymi się marketingiem miejsc oraz ich integracja wewnątrz regionu. Przyczynić się to ma do efektywniejszej współpracy na rzecz promocji i kreowania spójnego, pozytywnego wizerunku całego województwa. 

 

Rano, 31 marca 2011 r. rozpocznie  się Festiwal Promocji Warmii i Mazur. To pierwsze tego typu wydarzenie w województwie warmińsko-mazurskim o charakterze konferencyjno-warsztatowym skierowane do kadr odpowiedzialnych za promocję jednostek samorządu terytorialnego regionu.

Głównym celem Festiwalu jest zbudowanie trwałej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami zajmującymi się marketingiem miejsc oraz ich integracja wewnątrz regionu. Przyczynić się to ma do efektywniejszej współpracy na rzecz promocji i kreowania spójnego, pozytywnego wizerunku całego województwa.

Festiwal jest wydarzeniem dwudniowym. Pierwszy dzień ma charakter konferencyjny, podczas którego zaproszeni oficjele, samorządowcy oraz media będą mieli okazję wysłuchać prelekcji najlepszych specjalistów oraz praktyków z regionu. Specjalne wystąpienie będzie miał Jacek Pałkiewicz – światowej sławy podróżnik, odkrywca źródeł Amazonki, który został Honorowym Ambasadorem Mazur. Drugi dzień ma charakter warsztatowy i dedykowany jest przede wszystkim praktykom z samorządów.

 

Na I Festiwal Promocji Warmii i Mazur zaprasza:

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

oraz

Fundacja Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc

www.FestiwalPromocji.pl

Do góry