Kierownictwo

Dr Robert Andrzejczyk - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

 

Robert AndrzejczykDr Robert Andrzejczyk pełniąc przez cztery lata funkcję konsula na terenie Malezji, Filipin i Brunei oraz radcy ds. ekonomicznych w Ambasadzie RP w Kuala Lumpur, był odpowiedzialny za promocję gospodarki, turystyki oraz szkolnictwa wyższego. W zakresie jego obowiązków należała także współpraca z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, negocjacje międzynarodowych umów oraz kierowanie pionem administracyjnym placówki.

Jest dyplomatą i doktorem nauk humanistycznych ze specjalizacją historia dyplomacji ekonomicznej. Ostatnio związany z Ministerstwem Sportu i Turystyki, gdzie, jako dyrektor Biura Dyrektora Generalnego odpowiadał za realizację zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania i ciągłości pracy Ministerstwa. Zarządzał kilkudziesięciu osobowym biurem i odpowiadał m.in. za działania z zakresu kontroli zarządczej i informatyki.

Doświadczenie zawodowe nabył między innymi w Ministerstwie Finansów, gdzie był naczelnikiem wydziału. W tym czasie koordynował współpracę pomiędzy KE a instytucjami krajowymi, monitorował postępy w usuwaniu nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy unijnych oraz kierował wydziałem kontroli doraźnych. Zanim rozpoczął pracę w służbie cywilnej przez kilka lat był związany z branżą public relations i badań marketingowych. Kierował działem badań rynku oraz koordynował i nadzorował realizację kampanii reklamowych i PR.

Dr Robert Andrzejczyk biegle posługuje się językiem angielskim. Jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był stypendystą Uniwersytetu w Getyndze w Niemczech oraz Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji i Uniwersytetu Jyväskylä w Finlandii.

Wolny czas spędza aktywnie. Jest miłośnikiem jazdy na rowerze, wspinaczki skałkowej i nurkowania.