pzw250x208

Najlepsze Centra Informacji Turystycznej w 2014 roku!

23/10/2014

najlepsze-centrum-it-2014

23 paździenika br. podczas targów Tour Salon w Poznaniu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej. „W tegorocznej X już edycji konkursu liczba zgłoszeń była rekordowo wysoka - ponad 50 zgłoszeń - konkurencja była więc naprawdę bardzo duża – podkreśla Magdalena Ragus Wicedyrektor Departamentu Systemów Informacyjnych w Polskiej Organizacji Turystycznej.

Kapituła X edycji konkursu na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej, pod przewodnictwem Elżbiety Wąsowicz-Zaborek, Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej wyłoniła następujących laureatów:


Kategoria: 1 gwiazdka

1 miejsce – Punkt Informacji Turystycznej w Siedlcu

 

Kategoria: 2 gwiazdki

3 miejsce ex aequo - Punkt Informacji Turystycznej w Koronowie, Informacja Turystyczna w Łagowie

2 miejsce - Gminne Centrum Informacji Turystycznej w Cisnej

1 miejsce – Informacja Turystyczna w Brennej

 

Kategoria: 3 gwiazdki
3 miejsce –Informacja Turystyczna w Szczyrku

2 miejsce ex aequo - Centrum Informacji Turystycznej w Ostródzie, Centrum Informacji Turystycznej w Koninie

1 miejsce – Miejskie Centrum Informacji Turystycznej w Bielsku-Białej

 

Kategoria: 4 gwiazdki

3 miejsce – Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej

2 miejsce ex aequo - Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej, Opolskie Centrum Informacji Turystycznej

1 miejsce – Bydgoskie Centrum Informacji Turystycznej

 

Ponadto zostało przyznane przez Aktualności Turystyczne, patrona medialnego konkursu, wyróżnienie dla Centrum Informacji Turystycznej w Ustce.


Laureatów wyłoniono poprzez punktowanie zgodnie z regulaminem pracy Kapituły Konkursu za każde z następujących kryteriów: lokalizacja placówki, oznaczenie dojścia i dojazdu, dostępność dla turystów, w tym niepełnosprawnych, dni i godziny pracy, kwalifikacje pracowników, w tym znajomość języków obcych, jakość, zasięg i kompletność udzielanych informacji, wygląd, funkcjonalność i estetyka jej wnętrza, zaopatrzenie w materiały informacyjno – promocyjne, inicjatywy własne.

Od 10 lat Polska Organizacja Turystyczna prowadzi konkurs na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej. Celem konkursu jest: kreowanie konkurencyjności na rynku centrów i punktów informacji
turystycznej, wskazanie podmiotów wiodących, mogących stanowić benchmark dla osób zarządzających centrami i punktami IT, promocja dobrych praktyk ze wskazaniem pożądanych cech jakościowych organizacji i zarządzania centrami i punktami IT, zwiększenie zainteresowania władz samorządowych i lokalnych tworzeniem sieci informacji turystycznej.


„W tegorocznej X już edycji konkursu liczba zgłoszeń była rekordowo wysoka - ponad 50 zgłoszeń - konkurencja była więc naprawdę bardzo duża – podkreśla Magdalena Ragus Wicedyrektor Departamentu Systemów Informacyjnych w Polskiej Organizacji Turystycznej. - „Mamy nadzieję na jeszcze więcej w 2015 roku, tym bardziej, że planujemy zmiany w formule konkursu w przyszłym roku. Będziemy przykładać większą wagę do kreatywności i inicjatyw podejmowanych przez punkty i centra IT a także punktować działalność gospodarczą, czyli stawiać bardziej na jakość funkcjonalną a nie techniczną. – dodaje Magdalena Ragus.


Ważnym elementem polityki zarządzania jakością Polskiego Systemu Informacji Turystycznej (PSIT) jest prowadzona od 4 lat przez Polską Organizacją Turystyczną, certyfikacja punktów i centrów informacji turystycznej. Obecnie w Polsce jest 408 takich miejsc. Takie zarządzanie PSIT ma na celu przede wszystkim: stworzenie krajowej sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej współpracujących ze sobą na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi turystów przez jednostki informacji turystycznej.