Konkurs EDEN - zapraszamy

16/05/2017

Podczas konferencji inaugurującej konkurs szczególnie mocno zostało zaakcentowane znaczenie upowszechniania wartości opartych na dziedzictwie kulturowym wśród młodzieży. Marek Olszewski, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej zwrócił się do dziennikarzy o pomoc w propagowaniu w szkołach wycieczek dla młodzieży po Polsce. Takie wyjazdy zdaniem prezesa Olszewskiego odkrywają i przybliżają młodzieży naszą ojczyznę; nasze dziedzictwo, kulturę i naturę.

O turystyce, jako ważnym narzędziu do budowy kapitału społecznego mówiła także Paulina Florjanowicz, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. - Najcenniejszą wartością w dziedzictwie, które chcemy pokazać jest autentyczność - powiedziała dyrektor Florjanowicz i podkreśliła, że jest to zasób nieodnawialny, stąd tak cenna jest tegoroczna edycja konkursu oparta o lokalne tradycje i kulturę.

Konkurs EDEN jest adresowany do ośrodków turystycznych, które nie tylko spełniają kryteria nakreślone przez Komisję Europejską, dzięki którym możliwe jest realizowanie takich celów jak: zapewnienie zrównoważonego rozwoju turystyki, usuwanie barier hamujących ten rozwój, zmniejszenie koncentracji czasowej i przestrzennej turystyki, ale także wyłonić miejsca mniej znane a mające duży potencjał turystyczny.

Według badać Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego w Polsce jest bardzo duże zainteresowanie społeczne sprawami kultury, historii i dziedzictwa. Jednak wielu pytanych o cenne zabytki wskazuje te najbardziej znane zagraniczne. Zdaniem Pauliny Florjanowicz mało, kto w Polsce zdaje sobie sprawę, że w jego najbliższym otoczeniu znajdują się miejsca i cenne zabytki warte zobaczenia. Wciąż znajduje u nas odzwierciedlenie powiedzenia "cudze chwalicie, swego nie znacie". A przecież mamy się czym w Polsce pochwalić, samych wpisanych do rejestru zabytków architektury obiektów jest 70 tysięcy - dodała dyrektor Florjanowicz.

Jacek Janowski, dyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej w POT również podkreślił znaczenie konkursu EDEN w promowaniu miejsc atrakcyjnych turystycznie, ale z różnych powodów mniej znanych wśród turystów. Laureaci muszą wyróżniać się także dbałością o zachowanie zrównoważonego rozwoju turystyki. Konkurs, bowiem promuje kierunki wyjazdowe, które prowadzą działania i inwestycje proekologiczne np. takie, które mają na celu zachowanie i promocję kultury oraz lokalnych tradycji a także przedłużenie sezonu turystycznego i zmniejszenia sezonowości pobytu. Dyrektor Janowski wskazał również wpływ konkursu na rozwój gospodarki turystycznej. Kapituła będzie brała także pod uwagę, czy kandydaci to miejsca, które generują miejsca pracy a przez to aktywizują rozwój lokalnych społeczności.

Wśród korzyści dla laureatów jest umiejscowienie na mapie najlepszych europejskich destynacji turystycznych a przez to dotarcie do szerokiego grona turystów zagranicznych, wspólna promocja ze wszystkimi laureatami z krajów członkowskich. Ponad to Polska Organizacja Turystyczna włącza zwycięzców i wyróżnionych w Konkursie do swoich działań marketingowych.

- Celem naszych działań promocyjnych jest między innymi budowanie świadomości marki EDEN w Polsce, jako sieci obszarów turystycznych inspirujących i zachęcających turystów do odkrywania unikatowych miejsc - powiedziała Anna Księżnik - Koordynator projektu EDEN w POT. Temu służy także hasło, którym posługuje się POT promując laureatów Konkursu "Odkryj swój EDEN w Polsce. Dystrybucja materiałów promocyjnych, szkolenia, kampanie internetowe to najważniejsze działania na rzecz zwycięzców.

Prawo zgłaszania kandydatur do Konkursu przysługuje: Regionalnym Organizacjom Turystycznym, Lokalnym Organizacjom Turystycznym, samorządom terytorialnym, instytucjom i twórcom produktów turystycznych, stowarzyszeniom i fundacjom, przedsiębiorcom prywatnym, a także innym zainteresowanym podmiotom.

Tegorocznego zwycięzcę oraz wyróżnione destynacje poznamy 28 czerwca 2017 r. w Warszawie. Dodatkowych informacji udziela koordynator Konkursu: Anna Księżnik – Polska Organizacja Turystyczna, tel: 22 536-70-25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Więcej informacji o projekcie EDEN znaleźć można na stronie www.edenpolska.pl

    2eden2017

Od lewej: Jacek janowski - dyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej w POT, Paulina Florjanowicz - dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marek Olszewski - prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Anna Księżnik - koordynator projektu EDEN w POT.