pl

Zakup biletów lotniczych na potrzeby realizacji działalności promocyjnej Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Chicago, tj. na potrzeby podróży studyjnych i prasowych oraz wyjazdów pracowników Ośrodka w celu realizacji działań statutowych

Do góry