pl

Polska Organizacja Turystyczna zorganizowała warsztaty dla laureatów konkursu EDEN w Busku-Zdroju

busko1170.jpg

Projekt EDEN to nie tylko konkurs, lecz przede wszystkim platforma współpracy i wymiany doświadczeń oraz sposób na poznanie najlepszych europejskich przykładów połączenia różnorodnych form turystyki zrównoważonej z nowoczesnymi i skutecznymi sposobami zarządzania. To także możliwość poszerzania i wzmacniania narzędzi stymulujących rozwój mało znanych destynacji turystycznych o niepowtarzalnym charakterze, które łączą potrzeby środowiska, ludności lokalnej i turystów, rozwijając jednocześnie atrakcyjny ekonomicznie produkt turystyczny.

Podczas oficjalnego otwarcia wiceburmistrz Buska Zdroju, Michał Maroński, powitał uczestników oraz podziękował Polskiej Organizacji Turystycznej za wybór miasta na miejsce wydarzenia. Wyraził nadzieję, że warsztaty będą inspiracją dla uczestników do dalszego rozwoju turystyki zrównoważonej.

„W Busku-Zdroju mamy do czynienia z wyjątkowym przykładem połączenia turystyki zrównoważonej z tradycją i kulturą. Jestem przekonany, że wymiana doświadczeń z innymi laureatami konkursu EDEN pomoże nam jeszcze bardziej wzmocnić naszą markę.” – powiedział Michał Maroński, wiceburmistrz Buska Zdroju.

Pierwszego dnia warsztatów poruszono temat współpracy destynacji z regionem i podsumowano działania w ramach projektu EDEN w latach 2020-2023. Jacek Janowski, Wicedyrektor Departamentu Wsparcia Rozwoju Turystyki z Polskiej Organizacji Turystycznej opowiedział również o działaniach Polskiej Organizacji Turystycznej na rynku krajowym. Następnie Adam Mikołajczyk, międzynarodowy ekspert w dziedzinie marketingu miejsc, przeprowadził warsztaty na temat „Najnowsze trendy w marketingu destynacji zrównoważonych. Jak wykorzystać sztuczną inteligencję do tworzenia treści marketingowych?”

Drugiego i trzeciego dnia odbyły się spotkania z zarządcami podmiotów turystycznych wchodzących w skład oferty marki Busko Zdrój – m.in. hoteli SPA i uzdrowiskowych, tężni, sanatoriów oraz producentów lokalnych.

Spotkanie przedstawicieli sieci EDEN stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania działań zrealizowanych w ostatnim okresie i do wymiany doświadczeń. Przepływ informacji, jaki następuje między laureatami konkursu, tworzy wyjątkową międzynarodową platformę wymiany i rozpowszechniania zrównoważonych praktyk, mających na celu zmniejszenie negatywnych konsekwencji zjawiska sezonowości i przekierowanie ruchu turystycznego z miejsc nadmiernie obciążonych do mniej znanych.

„Warsztaty w Busku-Zdroju były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i podzielenia się wiedzą z innymi laureatami konkursu EDEN. To ważne, abyśmy wspólnie pracowali nad rozwojem zrównoważonej turystyki w Polsce” – przyznał Jacek Janowski, wicedyrektor Departamentu Wsparcia Rozwoju Turystyki Polskiej Organizacji Turystycznej.

 

Do góry