2010

Ogłoszenie: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy 14/10)

02/04/2010

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na usługę cateringu dla Polskiej  Organizacji Turystycznej.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (5-10)

26/03/2010

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług prawniczych (oznaczenie sprawy: 5/10)

Ogłoszenie: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy 11/10)

24/03/2010

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na „Realizację kampanii wizerunkowo-produktowej na rynkach międzynarodowych z wykorzystaniem obecności żaglowca w portach europejskich."

 

Ogłoszenie:postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy 9/10).

22/02/2010

 

UWAGA! NANIESIONO ZMIANY W DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ


Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na
„OPRACOWANIE KONCEPCJI KREACYJNEJ I PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KREACJI KAMPANII
MULTIMEDIALNEJ PROMUJĄCEJ ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ WSCHODNICH
WOJEWÓDZTW POLSKI, TJ.
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, PODLASKIEGO, LUBELSKIEGO,
PODKARPACKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WRAZ Z WDROŻENIEM NINIEJSZEJ KAMPANII
(W TYM Z ZAKUPIENIEM MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH)."

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie analizy rynku informacji turystycznej oraz wspomagających ją systemów informatycznych w Polsce.” (ozn. spr. 8-10)

18/02/2010

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie analizy rynku informacji turystycznej oraz wspomagających ją systemów informatycznych w Polsce." (ozn. spr. 8-10)