Zaplanowanie, realizacja i koordynacja działań public relations na rynku niemieckim związanych z projektem "Polska Krajem Partnerskim ITB 2011" wraz z prowadzeniem dedykowanej projektowi witryny internetowej

02/12/2010

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na

"Zplanowanie, realizacja i koordynacja działań public relations na rynku niemieckim związanych z projektem "Polska Krajem Partnerskim ITB 2011" wraz z prowadzeniem dedykowanej projektowi witryny internetowej"

ogłoszenie 55/10

siwz 55/10

OPZ 55/10

SIWZ.DE

OPZ.DE

Wyjaśnienia.55.10

odpowiedzi na zapytania.55.10

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.55.10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 55/10