2006

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony (sygnatura 22/09) na dostawę artykułów promocyjnych

28/12/2006 Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony (sygnatura 22/09) na dostawę artykułów promujących działalność statutową POT oraz Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, dla którego POT pełni rolę Instytucji Wdrażającej Działanie 6.4.)

Ogłoszenie: Dostawa sprzętu komputerowego dla POT (Nr sprawy: 41/BOF/2006)

28/12/2006 25.10.2006 - Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 EURO na dostawę sprzętu komputerowego dla Polskiej Organizacji Turystycznej.

Rozstrzygnięcie: Wykonanie Portalu ISIT (Nr sprawy: 26/DIT/2006)

28/12/2006 10.10.2006 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu prowadzonym w trybie negocjacje z ogłoszeniem o wartości poniżej 60 000 EURO na wykonanie Internetowego Serwisu Informacji Turystycznej i Promocji Polski

Ogłoszenie: Druk 11. wydawnictw promocyjnych POT (Nr. sprawy: 27/DIT/06)

28/12/2006 10.2006 - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 137 000 EURO na druk 11. wydawnictw promocyjnych POT wraz z dostawą do magazynu

Ogłoszenie: Wykonanie Portalu ISIT (Nr sprawy: 26/DIT/2006)

28/12/2006 21.08.2006 Przetarg prowadzony w trybie negocjacji z ogłoszeniem o wartosci poniżej 60 000 Euro na wykonanie Internetowego Serwisu Informacji Turystycznej i Promocji Polski.

Ogłoszenie: Wykonanie projektu zabudowy, transport i obsługę stoiska targowego (Nr sprawy: ??/2006)

28/12/2006 08.08.2006 - Wykonanie projektu wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zabudowy, transport i obsługę stoiska targowego na międzynarodowych targach przemysłu kongresowego BTF-Warszawa (40m2) (16-17.11.2006 r.) i EIBTM - Barcelona (99 m2) Barcelona (28-30.11.2006 r.).

Ogłoszenie: Udostępnienie Polskiego Stoiska Narodowego (Nr sprawy: ??//2006)

28/12/2006 14.12.2006 - Udostępnienie, wykonanego zgodnie z projektem, Polskiego Stoiska Narodowego na wybranych międzynarodowych targach turystycznych i przemysłu kongresowego w miesiącach marzec – kwiecień roku 2007