334x334

Zapytania ofertowe

Realizacja działań Home Office na rynku węgierskim w okresie 1 sierpnia 2017 - 31 grudnia 2017

21/07/2017

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o szacunkową wycenę według załączonego opisu przedmiotu zamówienia, na realizacje działań Home Office na rynku węgierskim w okresie 1 sierpnia 2017 - 31 grudnia 2017

Zapytanie szacunkowe - materiał filmowo- fotograficzny promujący rzekę Wisłę.

05/07/2017

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o szacunkową wycenę według załączonego opisu przedmiotu zamówienia, na materiał filmowo- fotograficzny promujący rzekę Wisłę.

Zapytanie szacunkowe - stoisko targowe

29/06/2017

W związku z przygotowywanym przetargiem nieograniczonym na wykonanie zgodnie z projektem, polskiego stoiska (PS), promującego sektor usług prozdrowotnych na targach: Medicine and Cosmetology w Kaliningradzie, MTEC w Kijowie, World Medical Tourism Congress w Los Angeles, Seniormässan w Sztokholmie, World Travel Market w Londynie.

Zapytanie szacunkowe - usługi doradcze

27/06/2017

W związku z planowaną realizacją zamówienia na świadczenie usług doradczych w zakresie planowanych w okresie od dnia podpisania umowy, do 30 czerwca 2019 r. działań informacyjno - promocyjnych w ramach Branżowego Programu Promocji Usług Prozdrowotnych realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną jako partnera projektu „Promocja gospodarki w oparciu o marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki-Brand” wdrażanego przez Ministerstwo Rozwoju w poddziałaniu 3.3.2 POIR 2014-2020 Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o szacunkową wycenę według załączonego szczegółowego opisu zamówienia.

Szacunkowa wycena zamówienia na realizację filmów w technologii 360 stopni.

26/06/2017

W związku z planowaną realizacją zamówienia na przygotowanie scenariuszy oraz produkcję z montażem i obróbką postprodukcyjną czterech filmów promocyjno-wizerunkowych w technologii 360°, promujących turystyczne walory i atrakcyjny wizerunek Polski w oparciu o zasady storytelling’u do emisji w Internecie (portale, media społecznościowe) oraz na urządzeniach VR (gogle VR) Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o szacunkową wycenę według załączonego szczegółowego opisu zamówienia.

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych smartfonów i routera wifi oraz kart SIM do tabletów dla Polskiej Organizacji Turystycznej

22/06/2017

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym "Świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych smartfonów i routera wifi oraz kart SIM do tabletów dla Polskiej Organizacji Turystycznej".

Realizacja internetowej kampanii promocyjnej dedykowanej Laureatom konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat POT z użyciem spotów

07/06/2017

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest: realizacja internetowej kampanii promocyjnej dedykowanej Laureatom konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat POT z użyciem spotów.

Przeprowadzenie badania Mystery Client w jednostkach Informacji Turystycznej

05/06/2017

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest: przeprowadzenie badania Mystery Client w jednostkach Informacji Turystycznej