Ogłoszone

Dostawa, podłączenie i konfiguracja macierzy dyskowej wraz z dodatkową półką dyskową, oprogramowaniem do wykonywania kopii bezpieczeństwa i biblioteką taśmową oraz licencjami. Postępowanie 5/17

05/05/2017

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg na "Dostawę, podłączenie i konfigurację macierzy dyskowej wraz z dodatkową półką dyskową, oprogramowaniem do wykonywania kopii bezpieczeństwa i biblioteką taśmową oraz licencjami." Postępowanie 5/17

Utrzymanie i rozwój administratorsko-programistyczny rozwiązania portalowego Polskiej Organizacji Turystycznej w latach 2017-2019. Postępowanie 4/17

02/05/2017

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg na "Utrzymanie i rozwój administratorsko-programistyczny rozwiązania portalowego Polskiej Organizacji Turystycznej w latach 2017-2019." Postępowanie 4/17