Konkurs ofert

Zakup czasu antenowego. Postępowanie nr 8/4/2017

15/05/2017

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs ofert na: "Zakup czasu antenowego w telewizji ogólnopolskiej - emisja spotu promującego laureata Złotego Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej za 2016 – INDUSTRIADA Szlak Zabytków Techniki – w terminie 3 i 4 czerwca 2017 roku". Postępowanie nr 8/4/2017.

Wsparcie serwisowe i prace rozwojowe dot. aplikacji Repozytorium Informacji Turystycznej.

24/03/2017

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs na "Wsparcie serwisowe i prace rozwojowe dot. aplikacji Repozytorium Informacji Turystycznej." Oznaczenie sprawy 6/4/17.

Udostępnienie Polskiej Organizacji Turystycznej platformy do email marketingu i zarządzania kampaniami mailingowymi online. Postepowanie 5/4/2017

06/03/2017

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs ofert na "Udostępnienie Polskiej Organizacji Turystycznej platformy do email marketingu i zarządzania kampaniami mailingowymi online". Postepowanie 5/4/2017.

UWAGA: Termin składania ofert został wydłużony do 15.03.2017 r. do godz. 12:00

Kompleksowa usługa doradcza - "Obserwatorium Turystyki"

03/03/2017

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs ofert na "Kompleksową usługę doradczą w zakresie: przygotowania dokumentacji i udziału w czynnościach związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie i wdrożenie portalu informacyjnego „Obserwatorium Turystyki”, do momentu wyboru wykonawcy oraz wsparcie konsultingowo-techniczne Zamawiającego w procedurze współpracy z wybranym wykonawcą portalu." Postępowanie 4/4/2017

Realizacja badań jakościowych w Austrii. Postępowanie 3/4/17

02/03/2017

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs ofert na usługę: "Realizacja badań jakościowych w Austrii." Postępowanie 3/4/17

Obsługa informatyczna systemów informatycznych w infrastrukturze Polskiej Organizacji Turystycznej – administrator w okresie od 01 marca 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. - ozn. 2/4/2017

31/01/2017

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs ofert na "Obsługę informatyczną systemów informatycznych w infrastrukturze Polskiej Organizacji Turystycznej – administrator w okresie od 01 marca 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r."

Obsługa informatyczna systemów informatycznych w infrastrukturze Polskiej Organizacji Turystycznej – administrator w okresie od 01 marca 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

16/01/2017

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs ofert na: Obsługę informatyczną systemów informatycznych w infrastrukturze Polskiej Organizacji Turystycznej – administrator w okresie od 01 marca 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Oznaczenie konkursu 1/4/2017

Integracja systemów oraz baz danych podmiotów zewnętrznych z Repozytorium Informacji Turystycznej oraz wsparcie utrzymania systemów teleinformatycznych Zamawiającego. Postępowanie 33/4/2016

02/12/2016

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs ofert na usługę: "Integracja systemów oraz baz danych podmiotów zewnętrznych z Repozytorium Informacji Turystycznej oraz wsparcie utrzymania systemów teleinformatycznych Zamawiającego". Postępowanie 33/4/2016