Dialog techniczny

Zakup i wdrożenie nowej macierzy dyskowej oraz środowiska backupowego

02/02/2017

Polska Organizacja Turystyczna zamierza przeprowadzić dialog techniczny w celu uzyskania wiedzy użytecznej przy sformułowaniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia i umowy w ramach planowanego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.