2016

Zaplanowanie i przeprowadzenie działań PR w oparciu o kreację anamorficzną w ramach wizerunkowo-produktowej, zimowej kampanii promocyjnej Polskiej Organizacji Turystycznej na wybranych rynkach Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej

04/11/2016

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na "Zaplanowanie i przeprowadzenie działań PR w oparciu o kreację anamorficzną w ramach wizerunkowo-produktowej, zimowej kampanii promocyjnej Polskiej Organizacji Turystycznej na wybranych rynkach Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej." Nr postępowania 03/16

Świadczenie usług sprzedaży oraz dostarczania krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych dla uczestników warsztatów oraz osób biorących udział w podróżach studyjnych organizowanych przez Polską Organizację Turystyczną, nr postępowania 02/16.

22/03/2016

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg na "Świadczenie usług sprzedaży oraz dostarczania krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych dla uczestników warsztatów oraz osób biorących udział w podróżach studyjnych organizowanych przez Polską Organizację Turystyczną", nr postępowania 02/16.

Druk z plików PDF Press quality na potrzeby CTP wraz z oprawą i dostawą książki pt. Badania konsumentów usług turystycznych w regionach. Postępowania 1/16

20/01/2016

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg na "Druk z plików PDF Press quality na potrzeby CTP wraz z oprawą i dostawą książki pt. Badania konsumentów usług turystycznych w regionach." Postępowania 1/16

Obsługa graficzna Polskiej Organizacji Turystycznej wraz z Zagranicznymi Ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2017 r.

14/12/2015

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg na: "Obsługę graficzną Polskiej Organizacji Turystycznej wraz z Zagranicznymi Ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2017 r." Postępowanie nr 40/15

Świadczenie usług prawnych dla Polskiej Organizacji Turystycznej. Postępowanie 38/15

08/12/2015

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg na "Świadczenie usług prawnych dla Polskiej Organizacji Turystycznej." Postępowanie 38/15