2015

Wykonywanie usługi zlecenia jako Konsultant Polskiego Systemu Informacji Turystycznej

07/12/2015

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg na "Wykonywanie usługi zlecenia jako Konsultant Polskiego Systemu Informacji Turystycznej", nr postępowania 39/15.

Druk z plików PDF Press quality na potrzeby CTP wraz z oprawą i dostawą do magazynu POT czteroczęściowego kalendarza trójdzielnego na rok 2016. Postępowanie 37/15

12/11/2015

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg na "Druk z plików PDF Press quality na potrzeby CTP wraz z oprawą i dostawą do magazynu POT czteroczęściowego kalendarza trójdzielnego na rok 2016." Postępowanie 37/15

Zapewnienie usług noclegowych, cateringowych oraz sal konferencyjnych dla Polskiej Organizacji Turystycznej w terminie 16-20 listopada 2015 r. Postępowanie 32/15

27/10/2015

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg na: "Zapewnienie usług noclegowych, cateringowych oraz sal konferencyjnych dla Polskiej Organizacji Turystycznej w terminie 16-20 listopada 2015 r". Postępowanie 32/15

Opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i druk katalogu promującego projekty w ramach działania 6.4 POIG. wraz z dostawą do siedziby Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie. Postępowanie 35/15.

23/10/2015

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg na "Opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i druk katalogu promującego projekty w ramach działania 6.4 POIG. wraz z dostawą do siedziby Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie. Postępowanie 35/15."

Świadczenie usług prawnych dla Polskiej Organizacji Turystycznej. Postępowanie 34/15

22/10/2015

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg na "Świadczenie usług prawnych dla Polskiej Organizacji Turystycznej." Postępowanie 34/15.

Obsługa systemów informatycznych w infrastrukturze Polskiej Organizacji Turystycznej - administrator. Postępowanie 30/15

14/10/2015

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg na: Obsługę systemów informatycznych w infrastrukturze Polskiej Organizacji Turystycznej - administrator. Postępowanie 30/15

Obsługa systemów informatycznych w infrastrukturze Polskiej Organizacji Turystycznej - informatyk helpdesk. Postępowanie 29/15

14/10/2015

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg na: Obsługa systemów informatycznych w infrastrukturze Polskiej Organizacji Turystycznej - informatyk helpdesk. Postępowanie 29/15

Opracowanie redakcyjne, graficzne, przygotowanie do druku i druk z oprawą publikacji „Działania Organizacji Turystycznej w latach 2012-2015”, obejmującej podsumowanie realizacji projektów 6.3 POIG wraz z pendrivem dołączonym do publikacji oraz opracowanie

02/10/2015

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg na "Opracowanie redakcyjne, graficzne, przygotowanie do druku i druk z oprawą publikacji „Działania Organizacji Turystycznej w latach 2012-2015”, obejmującej podsumowanie realizacji projektów 6.3 POIG wraz z pendrivem dołączonym do publikacji oraz opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i druk katalogu promującego projekty w ramach działania 6.4 POIG. wraz z dostawą do magazynu Polskiej Organizacji Turystycznej (Jabłonna/k Warszawy, ul. Szkolna 15a) lub w inne wskazane przez Zamawiającego miejsce w Warszawie." ( Postępowanie nr 27/15)