en
en

ATM 2019

Polska Organizacja Turystyczna planuje organizację Polskiego Stoiska Narodowego na tragach Arabian Travel Market 2019 (ATM), które odbędą się w Dubaju, w terminie 28.04-01.05.2019 r.

Arabian Travel Market (ATM) to wiodąca na rynku Bliskiego Wschodu międzynarodowa impreza turystyczna (B2B). Na targach prezentowanych jest ponad 2800 produktów i destynacji z całego świata dla ponad 28 000 kupujących. Targi odwiedza łącznie ponad 39 000 profesjonalistów z branży turystycznej, ministrów, mediów  i środowisk opiniotwórczych.  Impreza generuje ponad 2,5 miliarda dolarów dochodów dla branży turystycznej. W roku bieżącym odbędzie się jej 26 edycja.

Więcej informacji: http://arabiantravelmarket.wtm.com/

Jednocześnie informuje, że w ramach Polskiego Stoiska Narodowego, zostanie zorganizowane stoisko promujące polskie usługi prozdrowotne (15 m2). Stanowi ono kolejny etap realizacji przez POT projektu w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Do góry