en
en

Zapytanie szacunkowe - wykonanie i udostępnienie Polskich Stoisk Narodowych organizowanych na międzynarodowych targach turystycznych oraz przemysłu spotkań

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę szacunkową przedmiotu zamówienia na wykonanie i udostępnienie, zgodnie z załączonym projektem, Polskich Stoisk Narodowych organizowanych na międzynarodowych targach turystycznych oraz przemysłu spotkań w latach 2018 – 2020.

Szacunkowa wycena powinna zawierać ogólną łączną wycenę kosztów wszystkich imprez targowych opisanych w przedmiocie zamówienia oraz wycenę każdej imprezy z osobna.

Przedstawiona wycena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem i udostepnieniem Polskich Stosik Narodowych.

Oferty szacunkowej wyceny prosimy przesłać w terminie do 12.07.2018r godz. do 13.30 na adres: marzena.sarzyniak@pot.gov.pl;

Prosimy o przedstawienie oferty szacunkowej wyceny na załączonym formularzu.

 

UWAGA:

Niniejsze zapytanie szacunkowe nie stanowi zobowiązaniu POT do zawarcia umowy, służy jedynie oszacowaniu kosztów.

Stoisko turystki medycznej – targi ITB (pow. pow. 700m2 ) i WTM ( pow.180 m2 ) – nie jest przedmiotem szacowania niniejszego zapytania. Prosimy nie uwzględniać elementów zabudowy tej części stoiska w szacunkowej wycenie.

Zamawiający dopuszcza możliwość użycia innego rodzaju mebli niż zaproponowane w projekcie: sofa tapicerowana VIP, fotele w pokoju press – tragi ITB.

Podwieszenia – podwieszany napis POLAND dodatkowo powinien być również dostępny w wersji hiszpańskiej.

Wizualizacje projektów – warianty PSN

  • Wariant A – jako przykład stoisko na targach ITB, powierzchnia pow. 700 m2
  • Wariant B – jako przykład stoisko na targach WTM, powierzchnia ok. 180 m2
  • Wariant C – jako przykład stoisko przemysłu kongresowego IBTM, powierzchnia ok. 80 m2
  • Wariant D – jako przykład stoisko o powierzchni 36 m2

Załączniki: 

Do góry