en
en

Zapytanie szacunkowe - udźwiękowienie treści Narodowego Portalu Turystycznego

Polska Organizacja Turystyczna kieruje zapytanie szacunkowe dotyczące zamówienia, którego przedmiotem jest udźwiękowienie treści na serwisach w domenie .travel.

Polska Organizacja Turystyczna kieruje zapytanie szacunkowe dotyczące zamówienia, którego przedmiotem jest udźwiękowienie treści na serwisach w domenie .travel. Proponowany system ma pomóc dostosować Narodowy Portal Turystyczny do potrzeb osób niedowidzących, z dysleksją, niewidomych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do niniejszego zapytania.

Termin wdrożenia: do 31.10.2016

Złożona oferta powinna zawierać cenę brutto w dwóch wariantach na 12 miesięcy i na 24 miesiące.

Oferty szacunkowe należy przesyłać mailem na adres: agnieszka.tomczyszyn@pot.gov.pl, do dnia 21 października 2016 roku do godz. 10:00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

UWAGA!
Przesłane oferty służą oszacowaniu wartości zamówienia oraz możliwości realizacji projektu.

Do góry