en
en

Zapytanie szacunkowe - Turystyczne Mistrzostwa Blogerów

W związku z prowadzeniem działań mających na celu promocję Polski i jej walorów turystycznych Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę, według załączonego opisu przedmiotu zamówienia usługi kompleksowego przygotowania i realizacji akcji promocyjnej pn. „Turystyczne Mistrzostwa Blogerów”.

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi z ofertą szacunkową w terminie do 20.03.2018 r. do godz. 17:00 na adres wojciech.norkowski@pot.gov.pl 

Uwaga!

Niniejsze zapytanie szacunkowe nie stanowi zobowiązania POT do zawarcia umowy, służy jedynie oszacowaniu kosztów.

Do góry