en
en

Zapytanie szacunkowe - przygotowanie filmu promocyjnego, który promować będzie polskie usługi prozdrowotne za granicą

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o szacunkową wycenę na przygotowanie filmu promocyjnego, który promować będzie polskie usługi prozdrowotne za granicą. Przedmiot Zamówienia został szczegółowo opisany  w załączniku. Prosimy o oszacowanie całości przedmiotu zamówienia.

 

Realizacja zadania w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 

Ofertę szacunkową proszę nadsyłać na adres:

marta.talmont@pot.gov.pl w terminie do 16.08.2018. do godz. 13:00

Do góry