en
en

Zapytanie szacunkowe - przeprowadzenie konkursu dla internautów na Najlepszy Produkt Turystyczny 2016

Polska Organizacja Turystyczna kieruje zapytanie szacunkowe dotyczące zamówienia, którego przedmiotem jest przeprowadzenie konkursu / plebiscytu internetowego dla internautów o tytule: „Najlepszy Produkt Turystyczny roku 2016 - według internautów”

Polska Organizacja Turystyczna kieruje zapytanie szacunkowe dotyczące zamówienia, którego przedmiotem jest przeprowadzenie konkursu / plebiscytu internetowego dla internautów o tytule: „Najlepszy Produkt Turystyczny roku 2016 - według internautów”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do niniejszego zapytania. Złożona oferta powinna zawierać cenę brutto oraz nazwę portalu, na którym zostanie przeprowadzony plebiscyt. Oferty szacunkowe należy przesyłać mailem na adres: anna.ksieznik@pot.gov.pl, do dnia 28 października 2016 roku do godz. 16:00

Niniejsze zapytanie służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia i podjęciu przez zamawiającego decyzji o uruchomieniu przez Zamawiającego procedury wyłonienia Wykonawcy.

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Do góry