en
en

Zapytanie szacunkowe - prowadzenie działań promocyjnych na rynku węgierskim  

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę szacunkową zamówienia na prowadzenie działań promocyjnych na rynku węgierskim, zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Oferty szacunkowe prosimy wysyłać w terminie do 15.06.2018 r. do godz. 11:00 na adres: emilia.scieranka@pot.gov.pl 

Do góry