en
en

Zapytanie szacunkowe - Opracowanie layoutu, opracowanie tekstów, przygotowanie do druku oraz druk 3 wydawnictw informacyjnych, każde w innej wersji językowej (języki: angielski, ukraiński, rosyjski)

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o szacunkową wycenę przedmiotu Zamówienia na Opracowanie layoutu, opracowanie tekstów, przygotowanie do druku oraz druk 3 wydawnictw informacyjnych, każde w innej wersji językowej (języki: angielski, ukraiński, rosyjski), które promować będą polskie usługi prozdrowotne za granicą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera brief kreatywny zamieszczony poniżej.

Wybór tekstów do umieszczenia w folderze zawiera załącznik EXCEL.

Prosimy o oszacowanie całości przedmiotu zamówienia.

Realizacja zadania w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 

Ofertę szacunkową proszę nadsyłać na adres:

marta.talmont@pot.gov.pl  w terminie do 31.07.2018. do godz. 13:00

Do góry