en
en

Zapytanie szacunkowe - materiał filmowo- fotograficzny promujący rzekę Wisłę.

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o szacunkową wycenę według załączonego opisu przedmiotu zamówienia, na materiał filmowo- fotograficzny promujący rzekę Wisłę.

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o szacunkową wycenę według załączonego opisu przedmiotu zamówienia, na materiał filmowo- fotograficzny promujący rzekę Wisłę.

Oferty z oszacowaniem wyceny materiału proszę nadsyłać do 07.07.2017 r. do godziny 17:00 drogą mailową na adres: ryszard.jonczyk@pot.gov.pl 

 

 

Uwaga!

Niniejsze zapytanie służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia i podjęciu przez Zamawiającego decyzji o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy.

Do góry