en
en

Zapytanie szacunkowe - kompleksowe przygotowanie i realizacja operacji dotyczącej: identyfikacji, upowszechniania i promocji dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę, według załączonego opisu przedmiotu zamówienia, usługi dot. kompleksowego przygotowania i realizacji operacji dotyczącej: identyfikacji, upowszechniania i promocji dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich – kontynuacja, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi z ofertą szacunkową w terminie do 26.03.2019 r. do godz. 17:00 na adres filip.plodzien@pot.gov.pl

Uwaga!

Niniejsze zapytanie szacunkowe nie stanowi zobowiązania POT do zawarcia umowy, służy jedynie oszacowaniu kosztów.

Załączniki:
Download this file (OPZ.pdf)OPZ.pdf
Do góry