en
en

Zapytanie szacunkowe dotyczące wykonania oraz dostarczenia do siedziby Zamawiającego artykułów promocyjnych

Polska Organizacja Turystyczna kieruje zapytanie szacunkowe dotyczące wykonania oraz dostarczenia do siedziby Zamawiającego artykułów promocyjnych.

Polska Organizacja Turystyczna kieruje zapytanie szacunkowe dotyczące wykonania oraz dostarczenia do siedziby Zamawiającego artykułów promocyjnych.

Termin nadsyłania ofert szacunkowych określony został na 2 listopada do godz.13:00.

Korespondencję proszę przesyłać na adres: agnieszka.rynecka@pot.gov.pl

 

Zapytanie szacunkowe - gadżety

 

Niniejsze zapytanie służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia i podjęciu przez zamawiającego decyzji o uruchomieniu przez Zamawiającego procedury wyłonienia Wykonawcy.

Do góry