en
en

Zapytanie szacunkowe dotyczące prowadzenie mediów społecznościowych Polskiej Organizacji Turystycznej

Polska Organizacja Turystyczna kieruje zapytanie szacunkowe dot. prowadzenia działań promocyjnych w mediach społecznościowych.

Polska Organizacja Turystyczna kieruje zapytanie szacunkowe dot. prowadzenia działań promocyjnych w mediach społecznościowych.

 

Zapytanie szacunkowe na prowadzenie mediów społecznościowych

 

Termin nadysłania ofert szacunkowych - 26 stycznia 2017 r.

Oferty należy przesłać drogą mailową na adresy: magdalena.ragus@pot.gov.pl  oraz katarzyna.stanczak@pot.gov.pl 

 

Uwaga!

Niniejsze zapytanie służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia i podjęciu przez zamawiającego decyzji o uruchomieniu przez Zamawiającego procedury wyłonienia Wykonawcy.

Do góry