en
en

Zapytanie ofertowe - wycena wykonania wystawy certyfikowanych produktów turystycznych na rok 2014

Polska Organizacja Turystyczna kieruje zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wycena wykonania wystawy certyfikowanych produktów turystycznych na rok 2014 – laureatów nagrody w konkursie na najlepszy produkt turystyczny POT w ramach projektu „Promujmy Polskę Razem", na potrzeby kampanii promocyjnej na rynku krajowym, działanie 6.3 PO Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Promowanie turystycznych walorów Polski"

Polska Organizacja Turystyczna kieruje zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wycena wykonania wystawy certyfikowanych produktów turystycznych na rok 2014 – laureatów nagrody w konkursie na najlepszy produkt turystyczny POT w ramach projektu „Promujmy Polskę Razem", na potrzeby kampanii promocyjnej na rynku krajowym, działanie 6.3 PO Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Promowanie turystycznych walorów Polski" wg. następującej specyfikacji:

  • Przygotowanie autorskich projektów 15 layoutów certyfikowanych produktów turystycznych na podstawie materiałów fotograficznych dostarczonych przez POT
  • Przygotowanie krótkich tekstów promocyjnych w j. polskim i angielskim opisujących każdą planszę
  • Przygotowanie do druku w formacie B1
  • Przesłanie do akceptacji Zamawiającego gotowych layotów wraz z tekstami
  • nadruk 15 layotów na papier photo techniką lateksową, wyklejenie na board PCV 5mm, zalaminowanie wydruku laminatem mat
  • Termin wykonania: do 07.11.2014
  • Dostarczenie do magazynu POT, ul Szkolna 15a, 05-110 Jabłonna.

Oferty wykonania usługi wg. kryteriów podanych powyżej prosimy kierować do dnia 20.10.2014 do godz. 12:00 na adres e- mailowy: katarzyna.kuziemska@pot.gov.pl .

Decydującym kryterium wyboru jest cena wykonania usługi – 100%.
POT zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podawania przyczyny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Do góry