en
en

Zapytanie ofertowe - utworzenie bezprzewodowej strefy wi-fi w trakcie outdoorowych akcji promocyjnych na potrzeby POT

W ramach projektu „Promujmy Polskę Razem”, na potrzeby kampanii promocyjnej na rynku krajowym, działanie 6.3 PO Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Promowanie turystycznych walorów Polski", Polska Organizacja Turystyczna kieruje zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest utworzenie bezprzewodowej strefy wi-fi w trakcie outdoorowych akcji promocyjnych na potrzeby POT

W ramach projektu „Promujmy Polskę Razem”, na potrzeby kampanii promocyjnej na rynku krajowym, działanie 6.3 PO Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Promowanie turystycznych walorów Polski", Polska Organizacja Turystyczna kieruje zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest utworzenie bezprzewodowej strefy wi-fi w trakcie outdoorowych akcji promocyjnych na potrzeby POT w następujących lokalizacjach i terminach:

 • Warszawa (okolice Stadionu Narodowego) – 29 - 30.08.2014
 • Katowice (okolice Spodka) – 31.08-21.09.2104
 • Wrocław (okolice Hali Stulecia i Stare Miasto) – 30.08-14.09.2014
 • Gdańsk (okolice Ergo-Areny) – 31.08-07.09.2014
 • Łódź (okolice Atlas- Areny) – 09-20.09.2014
 • Bydgoszcz (okolice Łuczniczki) – 09-14.09.2014
 • Kraków (okolice Kraków-Areny) – 02–07.09.2014

Opis przedmiotu zamówienia:

 • Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu min. 200 os.
 • Bramki dostępu do wi-fi zgodne z wytycznymi POT (layout)
 • Obsługa systemów w urządzeniach klientów: windows phone, android, ios
 • Transport, montaż i demontaż sieci na koszt Wykonawcy

Oferty wykonania usługi wg. kryteriów podanych powyżej prosimy kierować na adres: katarzyna.kuziemska@pot.gov.pl do dnia 31.07.2014 do godz. 10:00 włącznie.

Kryteria oceny oferty:

 • cena 100%

POT zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podawania przyczyny.

Zapytanie ofertowe zostało unieważnione.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Do góry