en
en

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie plebiscytu internetowego dla internautów o tytule: „Najlepszy Produkt Turystyczny roku 2016 - według internautów”

Polska Organizacja Turystyczna kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia, którego przedmiotem jest przeprowadzenie plebiscytu internetowego dla internautów o tytule: „Najlepszy Produkt Turystyczny roku 2016 - według internautów”

Polska Organizacja Turystyczna kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia, którego przedmiotem jest przeprowadzenie plebiscytu internetowego dla internautów o tytule: „Najlepszy Produkt Turystyczny roku 2016 -  według internautów”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do niniejszego zapytania. Złożona oferta powinna zawierać cenę brutto oraz nazwę portalu, na którym zostanie przeprowadzony plebiscyt.

Oferty należy przesyłać mailem na adres: anna.ksieznik@pot.gov.pl, do 16 listopada 2016 roku do godz. 12:00.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Do góry