en
en

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie konkursu/ plebiscytu internetowego dla internautów o tytule: „Najlepszy Produkt Turystyczny roku 2014 według internautów”

Dot.: Zapytania w związku z organizacją konkurs dla produktów biorących udział w Konkursie organizowanym przez POT na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W imieniu Polskiej Organizacji Turystycznej ("Zamawiającego") serdecznie zapraszam do złożenia oferty w ramach przeprowadzenie konkursu/ plebiscytu internetowego dla internautów o tytule: „Najlepszy Produkt Turystyczny roku 2014 według internautów”.

Szczegóły zamówienia:

Celem Konkursu Internetowego jest atrakcyjna forma prezentacji produktów turystycznych biorących udział w konkursie organizowanym przez POT na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT”, które trafiły do etapu ogólnopolskiego. Maksymalna liczba produktów turystycznych to 15.

Prezentacja produktów powinna przebiegać w ramach konkursu/plebiscytu na jednej z ogólnopolskich portali internetowych o dużym zasięgu i dużej odwiedzalności, w którym Internauci będą mogli głosować na najlepszy produkt roku.

UWAGA: Głosować z danego IP można tylko jeden raz – po oddaniu głosu przyciski „Zagłosuj” przestają być widoczne lub pozostają widoczne, jednakże bez możliwości ponownego oddania głosu. Wygrany produkt, który zdobędzie najwięcej punktów uzyskuje status Certyfikatu POT w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny według internautów.

Zamawiający dostarczy Wykonawcy materiały informacyjne i zdjęcia produktów turystycznych biorących udział w konkursie, jako bazę do przygotowania promocji w Internecie, Wykonawca dokona redakcji materiału na teksty promocyjne.

Planowany termin konkursu/plebiscytu: 3.10 – 9.10.2014 roku.

Zamawiający informuje jednocześnie, że przewidziała na to zadanie maksymalnie 14 000,00 tyś zł brutto (czternaście tysięcy złotych brutto). Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę przy zaproponowaniu najwyższych standardów.

W ofercie należy podać wartości brutto wyrażone w PLN, które będzie środkiem płatności za usługę.

Oferta zawierająca kosztorys powinna być złożona do dnia 29.09.2014 do godz. 14.00 drogą elektroniczną, na adres: filip.plodzien@pot.gov.pl

Do góry