en
en

Zapytanie ofertowe - na usługi transportu morskiego na materiały promocyjne na rynek chiński

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem są usługi transportu morskiego na materiały promocyjne na rynek chiński na potrzeby Polskiej Organizacji Turystycznej w okresie trzy miesiące od dnia podpisania umowy. 

 Polska Organizacja Turystyczna zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem są usługi transportu morskiego na materiały promocyjne na rynek chiński na potrzeby Polskiej Organizacji Turystycznej w okresie trzy miesiące od dnia podpisania umowy.

Termin składania ofert upływa w dniu 10 listopada 2016 do godz. 12:00.

Do góry