en
en

Zapytanie ofertowe na usługę cyklicznej i systematycznej dostawy prasy w prenumeracie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. dla POT

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym na prenumeratę prasy na lata 2017-2018.

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym na prenumeratę prasy na lata 2017-2018.

Bardzo proszę o zapoznanie się z załączonymi dokumentami i przesłanie ofert do dnia 09 grudnia br. do godz. 17:00 na adres e-mail: anna.kotajny@pot.gov.pl

 

Do góry