en
en

Zapytanie ofertowe na realizatora sesji fotograficznej produktów turystycznych laureatów konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne w Polsce

Polska Organizacja Turystyczna poszukuje realizatora sesji fotograficznej produktów turystycznych laureatów konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne w Polsce

Polska Organizacja Turystyczna poszukuje realizatora sesji fotograficznej produktów turystycznych laureatów konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne w Polsce wg następującej specyfikacji:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Fotografie następujących miejsc:

  • Słońsk i Rzeczpospolita Ptasia
  • Biebrza, tratwy i park
  • Żyrardów
  • Bory Tucholskie
  • Pensjonat Zaborek
  • Beskidzka Piątka
  • Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój

2. Dostarczenie ekspozytora zdjęć wielokrotnego użytku do akceptacji Zamawiającego

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE:

3. Przekazanie licencji na 80 wybranych zdjęć (wykonanych podczas sesji - po akceptacji każdego z nich przez Zamawiającego) 4. Formaty: 2500 x 1200

5. Rozdzielczość: 360 dpi

6. Zdjęcia produktów turystycznych, zdjęcia z ludźmi, zdjęcia podczas organizowanych w w/w miejscach imprez plenerowych

7. Gwarancja wyłącznego prawa do wielokrotnego wykorzystania i powielania zdjęć z sesji, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych (licencja bezterminowa)

8. Pola eksploatacji – poligrafia i multimedia ( m in. wydawnictwa drukowane i e-wydawnictwa, internet, druki wielkoformatowe, roll-upy, bannery, prezentacje multimedialne)

TERMIN REALIZACJI:

9. lipiec – październik 2014 (dokładne daty do ustalenia z Zamawiającym)

Oferty wg. kryteriów podanych powyżej prosimy kierować na adres: katarzyna.kuziemska@pot.gov.pl do dnia 20.06.2014r. do godz. 16:00 włącznie.

Informacje na temat powyższych produktów turystycznych można znaleźć na stronie: www.edenpolska.pl

POT zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podawania przyczyny.

Do góry