en
en

Zapytanie ofertowe na druk z plików PDF

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest druk z plików PDF Press quality na potrzeby CTP wydawnictwa informacyjno-promocyjnego pt. „Polska, odpoczywaj na wsi” w dwóch wersjach językowych, w łącznym nakładzie 10 000 egzemplarzy wraz z dostawą do magazynu POT przy ul. Szkolnej 15A w Jabłonnie lub w inne wskazane przez Zamawiającego miejsce w Warszawie.

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest druk z plików PDF Press quality na potrzeby CTP wydawnictwa informacyjno-promocyjnego pt. „Polska, odpoczywaj na wsi” w dwóch wersjach językowych, w łącznym nakładzie 10 000 egzemplarzy wraz z dostawą do magazynu POT przy ul. Szkolnej 15A w Jabłonnie lub w inne wskazane przez Zamawiającego miejsce w Warszawie.


Do góry