en
en

Zapytanie ofertowe na dostawę kalendarzy promujących Działanie 6.4 PO IG

Polska Organizacja Turystyczna jako Instytucja Wdrażająca w systemie funduszy strukturalnych planuje usługę druku i dostawy kalendarzy książkowych i ściennych trójdzielnych.

Polska Organizacja Turystyczna jako Instytucja Wdrażająca w systemie funduszy strukturalnych planuje usługę druku i dostawy kalendarzy książkowych i ściennych trójdzielnych. Poniżej znajduje się treść zapytania.

treść zapytania ofertowego

Do góry