en
en

Zapytanie ofertowe - kalkulacja wynikowa transportu jabłek

Polska Organizacja Turystyczna kieruje zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest dokonanie kalkulacji wynikowej transportu jabłek.

 

Polska Organizacja Turystyczna kieruje zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest dokonanie kalkulacji wynikowej transportu jabłek o wadze brutto ca' 0,5 tony na dwóch euro-paletach o wymiarach: / L 120 x S 80 x H 100 cm / wymagana temperatura przewozu - autem chłodnią - w zakresie: 5-10° C na trasie: z Magazynu Polskiej Organizacji Turystycznej 05-110 m. Jabłonna do: Parlamentu Europejskiego - Rue Wiertz, B-1000 Bruxelles-Belgia.

Termin załadunku: 2014-10-31 w godź. 08:30-15:00;

Termin rozładunku i dostarczenie do wyznaczonego miejsca przeznaczenia / Mr. Jan Olbrycht's event'Yehudi Menuhin' 1st floor Paul Henry Spaak building: 2014-11-03 w godź.0 8:00-22:00.

Oferty wykonania usługi wg. kryteriów podanych powyżej prosimy kierować do dnia 2014-10-28 do godz. 15:00 na adres e- mailowy: sylwester.tafil@pot.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Do góry