en
en

Zapytanie ofertowe – działania promocyjne realizowane na stronie www.polsko.travel/cz

Polska Organizacja Turystyczna realizuje działania promocyjne i informacyjne na Narodowym Portalu Turystycznym www.polska.travel również w obszarze rynku czeskiego, dla którego prowadzona jest czeska wersja portalu www.polsko.travel/cz.

Polska Organizacja Turystyczna realizuje działania promocyjne i informacyjne na Narodowym Portalu Turystycznym www.polska.travel również w obszarze rynku czeskiego, dla którego prowadzona jest czeska wersja portalu www.polsko.travel/cz.

W związku z powyższym Polska Organizacja Turystyczna poszukuje wykonawcy poniżej opisanych świadczeń w okresie od dnia podpisania umowy o współpracy do 31 grudnia 2015 r.

Strona www.:
a) Wybór ze strony www.polska.travel informacji/nowości dotyczących wydarzeń turystycznych, kulturalnych i sportowych w Polsce, które byłyby interesujące z punktu widzenia czeskiego turysty, w ilości minimum 2 (dwóch) informacji tygodniowo i wprowadzania ich na stronę /www.polsko.travel/cz po uprzednim ich przetłumaczeniu na język czeski.
W sytuacjach szczególnych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o przesunięcie terminu umieszczania informacji/nowości, przy zachowaniu jednak liczby 8 (ośmiu) informacji/nowości w miesiącu.
b) Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane na stronę internetową www.polsko.travel/cz przez osoby odwiedzające ww. stronę w czasie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni od otrzymania zapytania.
W sytuacjach szczególnych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o przedłużenie terminu na udzielenie odpowiedzi.
c) Przetłumaczenie lub zaktualizowanie najważniejszych wydarzeń w Polsce w 2015 roku (ok. 200 wydarzeń) wskazanych przez Zamawiającego i zamieszczanie ich na stronie www.polsko.travel/cz.
d) Cykliczna wysyłka newsletterów z CRM – min. 1 (jeden) newsletter na 2 tygodnie.
e) Pozyskiwanie Partnerów, którzy będą publikować treści wybrane ze strony www.polsko.travel/cz na własnych stronach internetowych linkowanych do ww. strony – min. 3 (trzech) partnerów w całym okresie trwania umowy.
f) Uzupełnianie brakujących tematów stałych na podstawie wersji polskiej serwisu.
g) Inne działania polegające na aktualizacji treści strony www.polsko.travel/cz zlecone przez Zamawiającego.
h) Wykorzystywanie bieżących pretekstów (wydarzeń) promocyjnych realizowanych na rynku przez inne podmioty działające w zakresie promocji polski na rynku czeskim do promocji przedmiotowej strony www.

Facebook:
a) Zamieszczanie postów z informacjami o Polsce jako celu podróży i aktualnościach o charakterze turystycznym - min. 3 posty tygodniowo.
b) Umieszczanie postów o charakterze promocyjnym – prostych konkursów (bez regulaminu), zagadek, gier - min. 1 (jeden) post miesięcznie. (Przedmiot tego typu aktywności musi być każdorazowo uzgodniony z POT).
c) Odpowiadanie na pytania i moderowanie dyskusji.
d) Reagowanie na negatywne opinie i posty (sposób reakcji powinien być konsultowany z POT).
e) Udzielanie odpowiedzi na korespondencję przesyłaną na konto wiadomości w ramach platformy FB.
g) promowanie postów dotyczących atrakcji i aktualnosci turystycznych, a także adresu strony www.polsko.travel/cz – środki przewidziane na promocje postów zamawiający określa na min.3% maksymalnie 5% wartości umowy brutto.
h) Wykorzystywanie bieżących pretekstów (wydarzeń) promocyjnych realizowanych na rynku przez inne podmioty działające w zakresie promocji polski na rynku czeskim do promocji profilu na Facebooku.

Kryterium wyboru – 100% cena.
Zamawiający uwzględni oferty obejmujące wyceną całość opisanych wyżej świadczeń w określonym czasie trwania umowy tj. od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r.

Zamawiający przewiduje realizację współpracy w oparciu o stosowną umowę podpisaną pomiędzy stronami w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia br.

Umowa będzie obejmowała wszystkie wymienione wyżej świadczenia.
Wycena powinna dotyczyć realizacji wszystkich powyższych świadczeń w określonym wyżej terminie. Rozliczenie płatności nastąpi co miesiąc, każdorazowo na podstawie sprawozdania.

Oferty oraz wszelkie ewentualne zapytania proszę przesyłać na adres: agnieszka.rynecka@pot.gov.pl
do 23 stycznia do godz. 14:00.

Do góry