en
en

Zapytanie o szacunkowe koszty

W związku z przygotowywanym przetargiem nieograniczonym na wykonanie zgodnie projektem, polskiego stoiska (PS) o powierzchni 15m2, promującego sektor usług prozdrowotnych na targach INTERMED 2017 w Moskwie, realizowanego w dniach 14-16 marca 2017 Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem o podanie szacunkowych kosztów realizacji stoiska.

W związku z przygotowywanym przetargiem nieograniczonym na wykonanie zgodnie projektem, polskiego stoiska (PS) o powierzchni 15m2, promującego sektor usług prozdrowotnych na targach INTERMED 2017 w Moskwie, realizowanego w dniach 14-16 marca 2017 Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem o podanie szacunkowych kosztów realizacji stoiska.

W załączeniu opis przedmiotu zamówienia oraz projekt stoiska.

Informacje dotyczące szacowanych kosztów należy nadsyłać do dnia 3 lutego 2017 godz. 14:00 na adres mailowy dorota.zadrozna@pot.gov.pl 

 

Do góry