en
en

Usługi doradcze w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji sektora usług prozdrowotnych

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę, według załączonego opisu przedmiotu zamówienia, Usługi doradcze w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji sektora usług prozdrowotnych.

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę, według załączonego opisu przedmiotu zamówienia, Usługi doradcze w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji sektora usług prozdrowotnych.

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi z ofertą szacunkową w terminie do 20.10.2017 do godziny 14:00 na adres: magdalena.jaworska@pot.gov.pl

Do góry