en
en

Szacunkowa wycena zamówienia na realizację filmów w technologii 360 stopni.

W związku z planowaną realizacją zamówienia na przygotowanie scenariuszy oraz produkcję z montażem i obróbką postprodukcyjną czterech filmów promocyjno-wizerunkowych w technologii 360°, promujących turystyczne walory i atrakcyjny wizerunek Polski w oparciu o zasady storytelling’u do emisji w Internecie (portale, media społecznościowe) oraz na urządzeniach VR (gogle VR) Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o szacunkową wycenę według załączonego szczegółowego opisu zamówienia.

W związku z planowaną realizacją zamówienia na przygotowanie scenariuszy oraz produkcję z montażem i obróbką postprodukcyjną czterech filmów promocyjno-wizerunkowych w technologii 360°, promujących turystyczne walory i atrakcyjny wizerunek Polski w oparciu o zasady storytelling’u do emisji w Internecie (portale, media społecznościowe) oraz na urządzeniach VR (gogle VR) Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o szacunkową wycenę według załączonego szczegółowego opisu zamówienia.

Termin nadsyłania ofert szacunkowych z wyceną upływa 30.06.2017 r.

Oferty szacunkowe należy wysłać drogą mailową na adresy: agnieszka.tomczyszyn@pot.gov.plpaulina.skoczen@pot.gov.pl oraz katarzyna.stanczak@pot.gov.pl 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Uwaga!

Niniejsze zapytanie służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia i podjęciu przez Zamawiającego decyzji o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy.

Do góry