en
en

Szacunkowa wycena usługi doradczej

Polska Organizacja Turystyczna planuje w najbliższym czasie ogłosić konkurs ofert na:
"usługę doradczą w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie i wdrożenie portalu informacyjnego „Obserwatorium Turystyki” oraz wsparcie Zamawiającego w procedurze wyboru Wykonawcy portalu (wsparcie konsultingowo-techniczne)".

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o podanie szacunkowej wyceny powyżej opisanego zakresu prac.

Szacunkowa wycena usługi doradczej

Polska Organizacja Turystyczna planuje w najbliższym czasie ogłosić konkurs ofert na:

"usługę doradczą w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie i wdrożenie portalu informacyjnego „Obserwatorium Turystyki” oraz wsparcie Zamawiającego w procedurze wyboru Wykonawcy portalu (wsparcie konsultingowo-techniczne)".

Zadania wybranego wykonawcy będą polegały na:

  1. wsparciu w zakresie stworzenia architektury portalu informacyjnego „Obserwatorium Turystyki” (projektu technicznego rozwiązania IT);
  2. przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie portalu informacyjnego „Obserwatorium Turystyki”, oszacowaniu wartości zamówienia, przygotowaniu propozycji warunków udziału w postępowaniu, przygotowaniu propozycji kryteriów oceny ofert;
  3. wsparciu Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wdrożenie platformy Obserwatorium Turystycznego, tj. w szczególności: opracowaniu odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu, merytorycznej ocenie ofert oraz wyborze Wykonawcy;
  4. zapewnieniu niezbędnego wsparcia eksperckiego zespołowi projektowemu POT przez cały czas trwania zadania (do czasu zakończenia umowy na wykonanie i wdrożenie portalu informacyjnego „Obserwatorium Turystyki”, orientacyjna liczba godzin w miesiącu - 15 h).

Uprzejmie prosimy o podanie szacunkowej wyceny powyżej opisanego zakresu prac, w podziale na dwie wartości:

I. Wynagrodzenie brutto za doradztwo w zakresie wszystkich prac związanych z wyborem wykonawcy, zadania opisane w punktach 1-3
II. Stawka godzinowa brutto (za 1h) za wsparcie eksperckie, zadanie opisane w punkcie 4.

Szacunkową wycenę prosimy przesłać w terminie do dnia 20 lutego 2017 roku na adres ds.@pot.gov.pl

Do góry