en
en

Świadczenie usługi transportu lotniczego w warunkach dostawy DAP "door to door" do Brazylii

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym na: "Świadczenie usługi transportu lotniczego w warunkach dostawy DAP *door to door* do Brazylii, do m. Brasilia, Avenida das Nações, Quadra 809, Lote 33 - Asa Sul, DF, 70423-900, Brazylia drukowanych materiałów promocyjnych o tematyce turystycznej /wydawnictwa; foldery; broszury/ dla potrzeb Polskiej Organizacji Turystycznej".

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym na: "Świadczenie usługi transportu lotniczego w warunkach dostawy DAP *door to door* do Brazylii, do m. Brasilia, Avenida das Nações, Quadra 809, Lote 33 - Asa Sul, DF, 70423-900, Brazylia drukowanych materiałów promocyjnych o tematyce turystycznej /wydawnictwa; foldery; broszury/ dla potrzeb Polskiej Organizacji Turystycznej".

 

Zapytanie ofertowe

Do góry