en
en

ZAPYTANIE SZACUNKOWE - Kampania Certyfikowanych produktów turystycznych

W związku z prowadzeniem działań mających na celu promocję polskiej oferty turystycznej, Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę

przygotowania i przeprowadzenia kampanii wykorzystując model komunikacji 360 o  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi w terminie do 20.04.2018 r. do godz. 10:00 na adres anna.ksieznik@pot.gov.pl 

Uwaga:

Niniejsze zapytanie szacunkowe nie stanowi zobowiązania POT do zawarcia umowy, służy jedynie oszacowaniu kosztów.

Do góry