en
en

Druku wraz z oprawą i dostawą do magazynu POT czteroczęściowego kalendarza trójdzielnego na rok 2018

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę, według załączonego opisu przedmiotu zamówienia, druku wraz z oprawą i dostawą do magazynu POT czteroczęściowego kalendarza trójdzielnego na rok 2018.

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę, według załączonego opisu przedmiotu zamówienia, druku wraz z oprawą i dostawą do magazynu POT czteroczęściowego kalendarza trójdzielnego na rok 2018.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


1.    Przedmiotem zamówienia jest druk z plików PDF Press quality na potrzeby CTP wraz z oprawą i dostawą do magazynu POT czteroczęściowego kalendarza trójdzielnego na 2018 rok z kalendarium Wykonawcy (projekt i pliki drukowe kalendarium zapewnia Wykonawca).

2.    Dane techniczne:
a)    nakład - 3 000 egzemplarzy,
b)    technika druku - offset 4+0 kolory – główka, ścianki pod kalendaria, kalendaria, 2+0 kolory –  koperta,
c)    papier-  na główkę tektura 500g oklejana papierem kredowanym 200g
z zawinięciem, na ściankę tylną karton 350 g jednostronny z białym spodem, na kalendarium kreda dwustronna błyszcząca 115 g,
d)    format ogółem - (30 x 80)/4 cm,
e)    format każdej z czterech części (główki i tylnych ścianek pod kalendaria) (30 x20)cm,
f)    kalendarium - potrójne – miesiąc poprzedni, bieżący (środkowy) i następny,
g)    format kalendarium (30 x 14) cm,
h)    kolorystyka tła kalendarium - miesiąc poprzedni i następny – białe, miesiąc bieżący – jasny kolor,
i)    wykończenie - główka i ścianki tylne powlekane folią błyszczącą,
j)     wyposażenie - okienko do przesuwania na dowolny dzień miesiąca bieżącego, u góry po środku główki otwór o średnicy         5 mm do zawieszania,
k)    sposób łączenia - 3 powlekane spirale łączące: dół główki z górą kalendarium miesiąca poprzedniego i górną ścianką tylną,  dół górnej ścianki tylnej z górą kalendarium miesiąca bieżącego i środkową ścianką tylną oraz dół środkowej ścianki tylnej (pod miesiącem bieżącym) z górą kalendarium miesiąca następnego wraz z dolną ścianką tylną (pod miesiącem następnym),
l)    pakowanie każdy egzemplarz w białej kartonowej kopercie z nadrukiem (1+0 kolor) oraz w paczki po 30 egz. z  zaznaczeniem tytułu, i ilości egz.
w paczce.

3. Zakres prac:
a)    montaż offsetowy
b)    druk, foliowanie
c)    oprawa
d)    pakowanie
e)    ekspedycja do magazynu do magazynu POT  w Jabłonnej k/ Warszawy,    ul. Szkolna 15A
3.    Termin wykonania – 14 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów drukowych (plików PDF Press quality na potrzeby CTP)

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi z ofertą szacunkową w terminie do 13.10.2017 do godziny 14:00  na adres: magdalena.jaworska@pot.gov.pl

Do góry