en
en
Kontakt

Konsorcjum „ZDROWIE I URODA”

Konsorcjum ma być dobrowolnym i nieformalnym zrzeszeniem podmiotów, działającym samodzielnie w afiliacji przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Jego celem jest wspólne wypracowanie i wdrożenie strategii działań, których celem jest zwiększenie zainteresowania produktami polskiej turystyki uzdrowiskowej, medycznej oraz wellness i spa wśród turystów krajowych i zagranicznych.

Konsorcjum ma być dobrowolnym i nieformalnym zrzeszeniem podmiotów, działającym samodzielnie w afiliacji przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Jego celem jest wspólne wypracowanie i wdrożenie strategii działań, których celem jest zwiększenie zainteresowania produktami polskiej turystyki uzdrowiskowej, medycznej oraz wellness i spa wśród turystów krajowych i zagranicznych. Inicjatywa powołania konsorcjum spotkała się z dużym zainteresowaniem zaproszonych gości. Na spotkanie, które odbyło się z inicjatywy POT przyjechało ponad 30 przedstawicieli branży.

Na pierwszym posiedzeniu założycielskim 21 lutego 2013 r. została wyłoniona Rada Programowa Konsorcjum w skład, której weszli:

  • Jan Golba – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP,
  • Adam Hok – Prezes Zarządu, Kołobrzeg Polskie Centrum SPA/Dyrektor Generalny Provita Hotel Zdrojowy,
  • Christophe Mańkowski, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Szczawnica S.A,
  • Małgorzata Chechlińska, Prezes Zarządu Grupa Trip.

 Do zadań Konsorcjum w szczególności należeć będzie:

a) konsolidacja podmiotów, stowarzyszeń oraz branży, działających w omawianym zakresie produktowym;

b) komercjalizacja i promocja produktów

c) organizacja samodzielnie i wespół z POT, ROT czy LOT wydarzeń promocyjnych na rynku krajowych i rynkach zagranicznych. Wachlarz instrumentów ustalony zostanie na podstawie strategii komunikacji (np. wizyty studyjne, broszury, profil na portalach społecznościowych, itp. )

d) inicjowanie przeprowadzania badań statystycznych i marketingowych, przy czym członkowie Konsorcjum deklarują przekazywanie podstawowych, niezbędnych danych statystycznych, służących ocenie stanu i ewolucji rynku,

e) przeprowadzanie innych działań w zależności od możliwości merytorycznych i finansowych,

f) wzajemny transfer wiedzy, budowa marki, w tym korzystanie z doświadczeń zagranicznych,

g) wprowadzenie programów lojalnościowych oraz ewentualnie certyfikacji jakości usług.

Do góry