en
en
Kontakt

Konsorcjum Turystyki Wiejskiej

Konsorcjum Turystyki Wiejskiej jest dobrowolnym i nieformalnym zrzeszeniem podmiotów, działającym samodzielnie w afiliacji przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Konsorcjum współpracuje również z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki. Zajmuje się tworzeniem markowych produktów turystyki wiejskiej i ich komercjalizacją, działaniem na rzecz efektywniejszego wykorzystania potencjału obszaru produktowego w regionie, upowszechnianiem standardów wiejskiej bazy recepcyjnej i jakości świadczonych usług oraz promocją wypoczynku na wsi, a także wymianą doświadczeń i opracowaniem na tej podstawie dobrych praktyk tworzenia ofert i obsługi klientów.

Konsorcjum Turystyki Wiejskiej jest dobrowolnym i nieformalnym zrzeszeniem podmiotów, działającym samodzielnie w afiliacji przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Konsorcjum współpracuje również z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki. Zajmuje się tworzeniem markowych produktów turystyki wiejskiej i ich komercjalizacją, działaniem na rzecz efektywniejszego wykorzystania potencjału obszaru produktowego w regionie, upowszechnianiem standardów wiejskiej bazy recepcyjnej i jakości świadczonych usług oraz promocją wypoczynku na wsi, a także wymianą doświadczeń i opracowaniem na tej podstawie dobrych praktyk tworzenia ofert i obsługi klientów.

Skład Rady Programowej:

  • Ryszard Wilczyński – koordynator projektu „Sieć Najpiękniejszych Wsi”,
  • Mariola Kowalska – reprezentująca przedstawicieli „Hitów Turystyki Wiejskiej”, właścicielka Sioła „Julianówka”
  • Wiesław Czerniec – Prezes Polskiej Federacji Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
  • Sebastian Wieczorek – Wiceprezes Europejskiego Centrum Ekologicznego Rolnictwa i Turystyki w Polsce
  • Elżbieta Dziasek – koordynator „Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych”

Do pobrania:

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KONSORCJUM

REGULAMIN KONSORCJUM TURYSTYKI WIEJSKIEJ

LOGO KONSORCJUM TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Do góry