Patronat medialny narodowego portalu turystycznego!

270x136_x0kid__20.jpg

Serdecznie zapraszamy do współpracy z Narodowym Portalem Turystycznym. Patronat medialny Narodowego Portalu Turystycznego, prowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną, przyznawany jest wydarzeniom i przedsięwzięciom odbywającym się w Polsce (których adresatami są turyści) o charakterze turystycznym, kulturalnym, sportowym i obywatelskim, spełniającym warunki Regulaminu.

Patronatem medialnym Narodowego Portalu Turystycznego mogą zostać objęte wydarzenia i przedsięwzięcia przyczyniające się do tworzenia i wzmacniania wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego i gościnnego dla turystów, posiadającego konkurencyjne produkty turystyczne wysokiej jakości, promujące walory i atrakcje turystyczne destynacji, w których się odbywają.

Więcej: http://www.polska.travel/pl/patronat-medialny/wniosek-o-patronat-npt

 

Do góry